Contact

Het huidige bestuur van Golderake
het bestuur
Voorzitter Frans van den Heuvel
Secretaris Alie de Graaf
Penningmeester Tini Twigt
Algemeen bestuurslid Bram Baas
Simon Tom
vacature
vacature
Klik deze kaart om Google Maps te openen
historische vereniging Golderake
Redactieadres bulletin Karel Doormanlaan 23,
2831 AJ Gouderak
Secretariaat Weegbree 23,
2831 VR Gouderak
Huisvesting Kattendijk 1B,
2831 AA Gouderak
Contributie € 15,-
Bankrekening NL55 RABO 0322 5004 94